Home
Mag-log inTunay na account

Agreement on the Storage of the Cardholder’s Credentials

 1. 1. This Agreement on the Storage of the Cardholder’s Credentials (hereinafter — the “Agreement”) is entered into between you (hereinafter also referred to as — the “Cardholder”) and brandmark ExpertOption (hereinafter — the “Merchant”).
 2. 2. By clicking the “Pay” button, you express full consent to this Agreement and authorize the Merchant and its payment service provider to store your name, surname, card expiry date and PAN number (hereinafter — the Credentials on File (COF)) and to initiate transactions on your behalf (hereinafter — Merchant-Initiated COF Transactions) and/or to process transactions initiated by you (hereinafter — Cardholder-Initiated COF Transactions), both by using the Credentials of File, as indicated below.
 3. 3. Disclosures of the Merchant:
  1. 3.1. Your Credentials will be used for: Cardholder-Initiated COF Transactions
  2. 3.2. Description of Services: Digital Options
 4. 4. The following details in relation to this Agreement shall be included in the transaction confirmation: card number, transaction amount, surcharges (if applicable), transaction currency, transaction date, authorisation code, the Merchant’s location.
 5. 5. You will be notified of any changes to the present Agreement 7 (seven) business days before such changes become effective in relation to scheduled (with fixed, regular intervals) Merchant-Initiated COF Transactions, and 2 (two) business days before such changes become effective in relation to Merchant-Initiated COF Transactions which are unscheduled or in relation to Cardholder-Initiated COF Transactions.
 6. 6. You agree to notify the Merchant of any changes in the Credentials on File at least 7 (seven) business days prior to the next Transaction date.
 7. 7. The Agreement shall enter into force after successful authorisation (or account verification) by your card issuer and receipt of your consent to this Agreement by the Merchant, and shall be valid until terminated by you or by the Merchant according to the Cancellation policy.
 8. 8. The Cancellation and refund policies of the Merchant are accessible following the link below: https://expertoption.com/company/policy/return-and-refund-policy.
 9. 9. In case of any inquiries related to this Agreement, please contact [email protected].
ExpertOption

Ang kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at residente ng USA, Canada, European Economic Area, Switzerland, Israel, New Zealand, Australia, North Korea, Puerto Rico, Singapore, Bangladesh, Indonesia, Russia, Iran at Yemen.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© 2014–2021 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.