Home
Mag-log inTunay na account

Mga tuntunin at kondisyon ng bonus

Effective Date: November 30, 2019

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY. BY ACCESSING OR PARTICIPATING IN THE EXPERTOPTION BONUS PROGRAM, YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MAY NOT ACCESS OR PARTICIPATE IN THE EXPERTOPTION BONUS PROGRAM.

These Bonus Program Terms and Conditions (“Bonus Program Terms & Conditions”) apply to your access to and participation in the ExpertOption Bonus Program. These Bonus Program Terms & Conditions do not alter in any way the terms or conditions of any other agreement you may have with ExpertOption for other products and services. In addition, these Bonus Program Terms & Conditions complement and incorporate by reference the ExpertOption Terms and Conditions.

ExpertOption reserves the right to change, modify or eliminate ExpertOption Bonus Program or all or any portion of these Bonus Program Terms & Conditions at any time and without any prior notice. If we make changes, we will publish the amended Bonus Program Terms & Conditions on our website and update the “Effective Date” above. The amended Bonus Program Terms & Conditions will be effective immediately and your continued participation in ExpertOption Bonus Program after the amended terms and conditions are published will confirm your acceptance of the changes. If you do not agree to the amended Bonus Program Terms & Conditions, you must stop participating in ExpertOption Bonus Program.

1) Bonus Program Eligibility

You must be a client of ExpertOption, who is at least 18 years of age to participate in ExpertOption Bonus Program. Other eligibility criteria are set out individually by ExpertOption for each client participating in ExpertOption Bonus Program.

2) Privacy

Please review our Privacy Policy (https://expertoption.com/company/policy/privacy-policy), which also governs your access and use of https://expertoption.com/, to understand our practices.

3.) Bonus Program Description

ExpertOption Bonus Program is a special bonus program that allows ExpertOption’s clients to earn bonus on the initial deposit and facilitate trading on the ExpertOption’s platform.

For your initial deposit ExpertOption will offer you a special “Welcome” Bonus. The amount of bonus is determined by ExpertOption, at its sole discretion, for each specific client. All subsequent deposits fall under the general bonus program terms and conditions available on the platform’s deposit page.

The bonus balance is a virtual amount credited to the client’s account under special conditions. Bonuses can only be used for trading and under no circumstances can be withdrawn from the client’s account. ExpertOption reserves the right, at its own discretion, to void and annul any bonuses and any profits from such bonuses.

The client cannot use bonuses for trading if there are available real funds deposited by the client. Bonuses can be used for trading only when the client’s real balance is equal to or less than zero.

If the client uses bonuses for trading and receives profits, the bonus balance will be replenished first and any remaining funds will be credited to and shown on the client’s real balance.

If the client places a trade using bonuses and decides to close the trade before the expiration time, then bonuses will not be credited back to the client’s virtual balance.

The trading platform operated by ExpertOption keeps record of all the bonuses received by the client, as well as the total amount of bonuses received.

ExpertOption reserves the right, at its own discretion, to set limits on the amount of bonus which may be used by the client to place trades. If the client reaches or exceeds such limits, the client will not be able to place any other trades using bonuses until all open trades are executed.

4) Expiration of Bonuses

ExpertOption reserves the right, at its own discretion, to immediately void and annul all bonuses available on the client’s account if:

  • the client submits a request to withdraw the funds;
  • the client does not place any trade for a period of 30 (thirty) days.

ExpertOption reserves the right, at its own discretion, to immediately void, annul and deduct all bonuses and profits earned from the bonus funds (from both real and virtual balances) if the client breaches these Bonus Program Terms & Conditions and/or ExpertOption Terms and Conditions.

5)Termination of Bonus Program

This Bonus Program is available to ExpertOption clients until it is terminated by ExpertOption, at its own discretion. This Bonus Program termination date will be determined by ExpertOption and ExpertOption reserves the right to void and annul all available bonuses upon the termination of this Bonus Program..

6) Miscellaneous

Without notice to you, ExpertOption reserves the right to suspend or terminate your participation in ExpertOption Bonus Program, if ExpertOption determines at its sole discretion that you have violated these Bonus Program Terms & Conditions and/or ExpertOption Terms and Conditions or your participation in ExpertOption Bonus Program is unauthorized, abusive, deceptive, fraudulent or otherwise unlawful.

ExpertOption

Ang kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at residente ng USA, Canada, European Economic Area, Switzerland, Israel, New Zealand, Australia, North Korea, Puerto Rico, Singapore, Bangladesh, Indonesia, Russia, Iran at Yemen.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© 2014–2021 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.