Home
Mag-log inMagrehistro
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Squat Candlestick Strategy

 

Squat candlesticks often indicate a potential reversal in market trends. Typically, they suggest uncertainty about the current market direction, and they are commonly observed at specific price levels. These squat candlesticks, characterized by a small body and a long shade, may appear singly or in multiples. If you encounter a candlestick with these features, be vigilant as it could signal an impending reversal in the current trend.

What to do after you see this signal:

1) If you see a squat candlestick has appeared be prepared to open a deal.

2) A squat candlestick is followed by a new reversal candlestick.

3) After closing a new candlestick open a deal in its direction.

Buying a call after a squat candlestick

If you see a trend continuation following the appearance of a squat candlestick, it's best to consider the signal canceled. Similarly, in the case of an engulfing pattern, it's essential to wait for the closing of a new candlestick after the squat one to confirm a reversal.

Keep in mind that consecutive squat candlesticks may indicate market uncertainty. For a deeper understanding, explore various squat candlestick patterns through books on candlestick analysis.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o mga residente ng Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Myanmar, Netherlands, New Zealand, North Korea, Norway, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Sudan, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, UK, Ukraine, USA, Yemen.

Mga trader
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2024 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.