Home
Mag-log inMagrehistro
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Engulfing Candlestick Strategy

This pattern indicates a reversal in price movement. We see this signal after a candlestick has appeared and its body is bigger than the previous reversal candlestick, known as an engulfing candlestick. Once this signal appears, it's important to be alert and observe the direction of the subsequent candlestick. If the following candlestick moves in the same direction as the engulfing pattern, consider opening a deal after its closure.

What to do when this signal appears:

1) See a bigger candlestick in the opposite direction to a previous candlestick.

2) Wait for a new candlestick confirming a direction.

3) Open a deal in the engulfing direction after closing a new candlestick.

Buying a put after a bearish engulfing pattern

The strength of the price movement after a reversal is directly proportional to the size of the engulfing candlestick. When dealing with a substantial engulfing candlestick, especially if you've gained some profit, there's potential for online trading after its closure. However, it's crucial to be patient and wait for confirmation of candlestick signals before making any moves.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o mga residente ng Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Myanmar, Netherlands, New Zealand, North Korea, Norway, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Sudan, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, UK, Ukraine, USA, Yemen.

Mga trader
Programa para sa kaanib
Partners ExpertOption

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods ExpertOption
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2024 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.