Home
Mag-log inTunay na account
Ready to trade?
Register now

Breakout Strategy

According to this strategy you open a deal when the price breaks out the current level and continues its movement in the same direction. A deal should be opened after a candlestick body breaks out the level of support or resistance and a new candlestick moves in the same direction.

 

A procedure after a signal appearance:

1) The price chart has reached a support or resistance level;

2) Wait for appearance of the candlestick breaking out the level with its body and closing there;

3) Wait for appearance of a new candlestick moving in the breakout direction;

4) Trade online in the breakout direction after closing a confirming candlestick.

Buying a put after breakout of the support level

Buying a put after breakout of the descending trend channel

Buying a call after breakout of the descending trend line

Using a breakout strategy you should always have a signal confirmation as breakout can be false. A false breakout of the level appears when the first candlestick breaks the level and the second candlestick returns back to opening price of the first candlestick.

 

Aspects of the false breakout:

1) A candlestick has broken the level with its shade and closed inside the level;

2) A candlestick has been closed at the level or a bit outside and a new candlestick returned to the range inside the level.

False breakout of the support level

If after breakout a reversal or squat candlestick has appeared this breakout can be false. In this case you should wait for a candlestick moving in the breakout direction and trade online after its closing.

Ready to trade?
Register now
ExpertOption

Ang kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at residente ng USA, Canada, European Economic Area, Switzerland, Israel, New Zealand, Australia, North Korea, Puerto Rico, Singapore, Indonesia, Russia, Iran at Yemen.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
© 2014–2021 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.