Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Trend Continuation Patterns

The trend continuation pattern is the price model indicating the tendency will continue after the current situation. While the model forming the price moves in a narrow range. There are some trend continuation patterns. We will discuss them and their signals.

The flag formation is a rectangle sloping downward or upward and having a long pole. It is forming during a pause after a strong movement.

The flag consists of its body and pole. The pole height indicates a target price after the end of the price formation. Usually the flag body includes 5 waves and price breaks out of the flag formation on the fifth wave.

The strength of the formation depends on an angle of the formation slope against the main price movement – the more the flag body is directed downwards the stronger continuation signal it is. It is better to trade online after a breakout of the price formation.

The pennant formation looks very much like a flag with the triangular body shape. The difference between the pennant and flag formations is that the pennant has a small movement in a narrow range. On the chart it looks like a small triangle on a long pole (candle).

The pennant also consists of a body and pole. A pole height indicates a target price after breakout of the pennant formation. That means that after breakout of formation the price will move the distance equal to the pole height. The small pennant body also consists of 5 waves.

The other continuation pattern is a triangle formation. It is a dying price movement during a pause on the market. On the chart it looks like a usual triangle. Depending on its direction to the tendency it can give a strong or weak continuation signal.

A symmetrical triangle at any moment of trend is always the strong continuation formation. But if an ascending triangle appears on the bearish trend and a descending triangle appears on the bullish trend they will be weak continuation signals that need the confirmation. And the ascending triangle on the bullish trend or the descending triangle on the bearish trend will be the strong continuation signals. The triangle is formed on the same principles as the mentioned formations and gives the same results:

• A classic triangle has 5 waves, but if it has more waves the movement can be stronger after the breakout of the triangle formation;

• The price breaks out of formation at first half or three quarters of the triangle, but if it breaks out at its last quarter the price movement will be short and weak;

• After the formation breakout the price will cover the distance equal to the widest part of the triangle formation.

When the triangle formation appears on the chart it is a good opportunity to trade online after the breakout of this price model.

The tendency continuation patterns are not only good trading signals but help to forecast a target price. If you know the possible distance of the price movement you can surely trade during its period. We would also like to highlight that the formation searching is not a science. The trader should decide if he sees the formation or something like that. The more you work with the technical analysis patterns the easier you find them and trade successfully. But while you have no experience you should remember the rule: if you see and understand the price chart formation clearly it will surely work.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.