Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Graphical analysis

When we work in the market we always ask the same question “Where will the price move?” A chart analysis is one of the methods to answer this question. The chart analysis is a study of price patterns on the chart. If you remember them you will be able to foresee the future price movement. When you see the price pattern you met before you will likely suggest where it will end.

As we know the price history repeats and it tells about the different price patterns which result can be foreseen and used. For example, this is the price movement in the trend channel. The price moves in the trend channel in accordance to the definite formation and gives us the signals of the tendency acceleration, deceleration and reversal. Let us consider each variant in detail:

1) The tendency acceleration is the situation when the price chart is not able to return to a trend line approaching to a channel line closer and closer; it breaks the line forming a new tendency with the same direction. You can see the example as on the picture:

2) The tendency reversal is the situation when the price chart cannot return to a trend line, approaching to a channel line closer and closer; and it breaks the line forming a new reversal tendency. It looks as follows:

If you work with the trend channel you can get the information to forecast the tendency changes and trade successfully. Work in accordance to the trend direction is the most effective and reduces the risks to minimum.

Except the signals in the trend channel you can also use the different technical analysis patterns. The technical analysis patterns are the price chart patterns with their definite regularities which help us to learn where the price will go after the model formation. These patterns appear when the tendency is forming and can advise the price direction to trade. There are two types of such patterns:

1) The tendency continuation pattern indicates the current price movement has not stopped yet but will continue after a pause. The continuation formations are a triangle, a pennant and a flag.

2) The reversal pattern is the price movement which indicates a current tendency ends and a new tendency will be formed. The reversal formations are double and triple bottoms, head & shoulders and a diamond.

The reversal patterns can give the signal during and after the tendency. An important advantage of the technical analysis patterns is an opportunity to calculate the potential movement and use these results for online trading. We will consider each model in our following articles.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.