Home
Mag-log inMagrehistro
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Candlestick Analysis

Looking at a Japanese candlestick chart you can ask the question why this chart looks like this — black and white rectangles on the field? The idea for this chart came from 18th century Japan where the biggest rice traders used candles to see the rice price change. When the price had been changed, traders took a new candle and cut it. So the remaining piece of the candle was equal to the current price. The traders studied the candles and found the patterns that helped them to estimate future rice prices.

Later, in the early 90’s of the 20th century this chart was used by the brokers and Japanese rice traders’ knowledge was integrated into the modern exchange market. Thus the candlestick analysis appeared. The candlestick analysis uses different combinations of Japanese candlesticks to foresee future price movements.

The candlestick bars are rectangles with the upper and lower lines so they look like real candles. The rectangle is called a candlestick's real body and the lines are called its shadows.

The candlestick bars

These rectangles include the following data:

The open price, a price at the beginning of the interval.

The high price, the maximum price during this interval.

The low price, a minimum price during this interval.

The close price, a price at the end of the interval.

So the candlestick is formed using four prices fixed in a definite time period.

The candlestick analysis

There are two types of candlesticks:

1. Bullish candlestick shows the price growth. An opening price is lower than a closing price.

2. Bearish candlestick shows the price fall. An opening price is higher than a closing price.

Bullish and bearish candlesticks

Besides the basic candlesticks, there are also the squat candlesticks with the real bodies 3-4 times smaller than their shadows.

Squat candlesticks

The squat candlestick shows that the market movement became slow and will reverse soon — the movement is not strong enough to continue and the candlestick's real body is small but the shadows are long because of the attempts to continue the movement in the market. If you see such a candlestick on the chart you should prepare for the current tendency reversal.

There is another candlestick pattern — the engulfing pattern which also gives the reversal signals. The engulfing pattern is the moment when a new candlestick appears and it's bigger than the previous one and has a reversal direction. You can see the example as follows:

Engulfing pattern

This candlestick signalizes the soonest tendency reversal.

When analyzing the candlestick chart you should consider the real body, size, and form of the candlestick that helps you to foresee the market situation. You can start analyzing the candlestick only after its formation, i. e. when the interval ends. So you can receive the true signal and use it correctly. The candlesticks also give us signals when their real bodies penetrate the strong levels.

The strong level of penetration is a moment when the candlestick's real body has broken this level and closed behind it. On the chart, it looks as follows:

This candlestick signalizes soonest tendency reversal

If at least 2/3 of the candlestick body has crossed the line, it'll be a strong signal of the strength level penetration.

Signal of the strength level penetration

When we see this signal we can expect further price movement outside of this level.

But you should always remember about signal confirmation when working with the candlestick analysis. The signal confirmation will be the next candlestick moving in the signal direction. So if you see the candlestick closed behind the strength level, you should wait for the next candlestick with the same direction. Otherwise, you will receive a false penetration.

False penetration

As we see in the picture, if there is no strong signal you should always wait for the confirmation. The candlestick analysis is simple to use and if you remember its basic rules you'll be able to foresee future price movements.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o mga residente ng Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Myanmar, Netherlands, New Zealand, North Korea, Norway, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Sudan, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, UK, Ukraine, USA, Yemen.

Mga trader
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2024 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.